תלמידים והורים ממליצים עלינו...

★★★★★

96 בבחינת הבגרות בשאלון 482

יובל - 4 יחידות
★★★★★

98 בבחינת הבגרות בשאלון 832

דנה - 3 יחידות